بایگانی برچسب: استیلن

توسط مقالات مفید در

کاربید کلسیم خطرناک است

کاربید کلسیم چندین کشور از کاربید کلسیم به عنوان یک عامل رسیدن مصنوعی استفاده می کنند. همچنین به عنوان “ماسالا” شناخته می شود، این یک فرآیند خطرناک و کشنده است. هنگامی که خیس می شود، کاربید کلسیم با آب واکنش می دهد و گاز استیلن تولید می کند که عملکرد اتیلن را تقلید می کند […]