بایگانی برچسب: ازن

توسط مقالات مفید در

گاز ازن

  افزایش ماندگاری مواد غذایی کنترل میکروبیولوژیکی در هوا بهداشت سطحی را می توان حفظ کرد کنترل بو رشد کپک ها را در سردخانه از بین ببرید گاز ازن را می توان در سرتاسر انبار سرد در سطوح پایین توزیع کرد یخ استریل شده با ازن برای بسته بندی ماهی تازه و غذاهای دریایی برای […]